РЕЕСТР ОРГАНА ИНСПЕКТИРОВАНИЯ "СЕРТЦЕНТР АСУ" ЗА 2018 ГОД

Реєстр ОІ"СЕРТЦЕНТР АСУ" ТОВ "СЕРТЦЕНТР АСУ"за 2018 рік

Номер 
Свідоцтва про 
інспектування,
дата видачі

Номер регiстра
Сертатом

Номер 
Плану якості

Назва продукції

Кіль-
кість,
од.

Виробник

СОІ.043-СЦ/18
от 05.01.2018
СА.31.02202-18 01-2018/1  Коробки зажимов КЗ
 ТУ У 31.2-00110237-010:2005
3 ПРАТ "ДЭМЗ"
СОІ.044-СЦ/18
от 05.01.2018
СА.31.02203-18 02-2018/1  Коробки зажимов КЗ 
 ТУ У 31.2-00110237-010:2005
3 ПРАТ "ДЭМЗ"
СОІ.045-СЦ/18
от 05.01.2018
СА.31.02204-18 03-2018/1  Блоки БЭЗ
 ТУ У 31.2-00110237-012:2005
39 ПРАТ "ДЭМЗ"