Орган инспектирования "СЕРТЦЕНТР АСУ"

Орган инспектирования "СЕРТЦЕНТР АСУ" аккредитован в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

Аттестат аккредитации

attestat oi sertcentr asu

⇒ Cфера акредитації

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Органу з інспектування є:

 • інспектування процесу виготовлення продукції згідно планів якості електротехнічного обладнання, тепломеханічного обладнання, технічних засобів автоматизації автоматизованих систем управління (ТЗА АСУ) та її елементів з метою забезпечення встановленого рівня якості кінцевого продукту діяльності виробника, програмно-технічних комплексів, технічних засобів для об’єктів використання ядерної енергії та загальнопромислового призначення;
 • участь у випробуваннях технічних засобів автоматики і програмно-технічних комплексів АСУ в частині перевірки програмної реалізації алгоритмів перевірок і алгоритмів основної роботи апаратури і обладнання для АЕС;
 • участь в проведенні приймальних інспекцій виготовленої продукції;
 • участь у проведенні робіт з оцінювання Виробників (Постачальників) продукції на наявність умов і можливостей здійснювати діяльність, на яку поширюється державне регулювання в сфері використання ядерної енергії;
 • участь у попередніх, приймальних і типових випробуваннях, оцінка відповідності результатів випробувань вимогам ТЗ, КД і нормативної документації з ядерної та радіаційної безпеки;
 • аналіз обсягів і методів випробувань продукції, що виготовляється, оцінка повноти контролю на відповідність вимогам ТЗ і нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки;
 • формування вимог до планів якості, корегування планів якості та їх узгодження.

При вирішенні своїх завдань співробітники ОІ керуються ДСТУ ЕN ISO/IEC 17020:2014, чинним законодавством, стандартами, правилами та нормами, діючими в ядерній енергетиці, нормативними документами, які наведені в Сфері акредитації ОІ та документацією системи управління ОІ «СЕТРТЦЕНТР АСУ» та ТОВ «СЕРТЦЕНТР АСУ».

ФУНКЦІЇ ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ

ОІ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

 • планування інспекцій;
 • аналіз контрактної документації на виготовлення продукції і розробка проекту договорів (контрактів) на виконання робіт з нагляду за якістю виготовлення продукції і проведенням приймальних інспекцій;
 • аналіз конструкторської та технологічної документації на продукцію, аналіз та узгодження Планів якості, розроблених підприємством-виробником;
 • здійснення нагляду за якістю виготовлення та участь у приймальних інспекціях обладнання, призначеного до постачання на АЕС України, згідно Планів якості;
 • ведення обліку прийнятої продукції, а також невідповідностей, які виявлені під час проведення нагляду за якістю виготовлення, приймальних інспекціях та випробуваннях;
 • розгляд проектів технічних рішень, що оформлюються на відступи від проектно-конструкторської та нормативної документації;
 • контроль усунення невідповідностей і зауважень, встановлених при розгляді документації;
 • участь у виконанні робіт з оцінки виробника (постачальника) і перевірці готовності його виробництва до виготовлення обладнання, що поставляється на АЕС в межах означеного контракту та доручення;
 • аналіз обсягів і методів випробувань продукції, що виготовляється, оцінка повноти контролю на відповідність вимогам ТЗ і нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки;
 • участь в проведенні випробувань ТЗА і програмно-технічних комплексів АСУ, а також тепломеханічного обладнання для об’єктів використання ядерної енергії;
 • участь у розробці нормативно-технічної, методичної та організаційної документації;
 • ведення звітної документації щодо своєї діяльності.